2-årig kognitiv terapiuddannelse for læger og psykologer

Beskrivelse:

2-årig kognitiv terapiuddannelse for læger og psykologer

Målgruppe
Den 2-årige kognitive terapiuddannelse henvender sig primært til psykologer og læger. Men der er også mulighed for, at andre faggrupper herunder sygeplejersker, social-rådgivere mfl. kan deltage på uddannelsen. Disse må dog ikke udgøre mere end 25 % af holdet.
Der kan optages 24 deltagere på uddannelsen. Uddannelsen afvikles kun, såfremt der er mindst 12 deltagere.

Formål
Den kognitive terapiuddannelse har til formål at sikre deltagerne et dybdegående kendskab til kognitiv teori og interventionsformer inden for den kognitive adfærdsterapi. Det tilstræbes, at deltagerne bliver i stand til at anvende et bredt udsnit af de kogni-tive adfærdsterapeutiske metoder i forhold til forskellige psykiske lidelser. Derudover er formålet med uddannelsen, at deltagerne opnår superviseret praktisk erfaring i forhold til kognitiv terapi. Hermed bliver de i stand til selvstændigt at planlægge, gennemføre og evaluere kognitive behandlingsforløb med patienter/klienter med psykiatri-ske/psykologiske problemstillinger.

Læs mere i den udvidede beskrivelse

Kontakt:

Spørgsmål vedr. tilmelding:
Grete Høygaard Larsen
97643748
ghl@rn.dk
Spørgsmål vedr. indhold:
Helle M. Knudsen
61340910
helle.k@rn.dk
 
Antal hold fundet: 0
agent
Lad Agenten  give dig besked når nye hold er tilgængelige.

Region Nordjylland | Niels Bohrs Vej 30 | 9220 Aalborg Ø


© Plan2learn 3.8.17