ADR 1.3 kursus for chauffører i blodprøve-hente-ordningen

Beskrivelse:

Formål
Ved at gennemføre og bestå denne test dokumenteres det at du har tilegnet dig viden og forståelse for reglerne omkring vej transport af patientprøver fra læger til hospital/sygehus.

Målgruppe
Dette kursus henvender sig til personer (ansat i Region Nordjylland, eller kommende ansatte) som er involveret i afhentning og kørsel af patientprøver, og som endnu ikke har fået en uddannelse efter kapitel 1.3 i ADR-konventionen.

Kurset vil omhandle følgende emner
•     En grunduddannelse, som sikrer, at personen er bekendt med de
      generelle bestemmelser i ADR

•     En funktionsspecifik uddannelse, som sikrer, at personen er mere
      udførligt uddannet i de regler i ADR, der berører den pågældendes
      arbejdsområde

•     En sikkerhedsuddannelse, som sikrer, at personen kender til de risici, der
      er forbundet med farligt gods, og procedurerne for sikker håndtering og
      optræden i nødsituationer


Udbytte
Efter gennemførsel og beståelse af testen vil du efterfølgende få tilsendt et kursusbevis, som skal opbevares i din personale mappe.

Krav til testen

Det er et krav at gennemføre testen med minimum 80% korrekte svar. Det er muligt med flere forsøg.

Kontakt:

Spørgsmål vedr. tilmelding:
Mia Nørby
20287274
mia.n@rn.dk
Spørgsmål vedr. indhold:
Marie Lilleris Nielsen
22711824
marie.lilleris.nielsen@rn.dk

Mere information

 
 HoldnrFraTil
Tilmeldingsfrist
Afmeldingsfrist
Pladser 
ADR - 122-05-201531-08-2024
29-10-2022 23:59
29-10-2022 23:59
Ledige pladser
agent
Lad Agenten  give dig besked når nye hold er tilgængelige.

Region Nordjylland | Niels Bohrs Vej 30 | 9220 Aalborg Ø


Persondatapolitik
© Plan2learn 3.8.21