Akademikerrollen - træning i professionel formidling...

Pris:

0 DKK
Forfinansieret af puljemidler. Tilhører du målgruppen, kan du deltage gratis i kurset. Hvorvidt du kan forvente at få tjenestefri med løn, vil være op til din afdeling at afgøre. Kurset er gratis for deltagerne – men ikke gratis at afholde. Derfor er der et stort økonomisk spild, hvis du melder afbud kort før kursusstart eller slet ikke møder op. Vi appellerer derfor til, at du kun tilmelder dig, hvis du VED du kan komme eller melder fra i så god tid, at pladsen kan nå at gå til en anden. (Selvfølgelig kan der opstå pludselig sygdom, det kan man ikke holde for).

Beskrivelse:

Lægerollen Akademikerrollen inden for "De 7 lægeroller" 

Akademikerrollen
-       Træning i professionel formidling og personlige underviserkompetencer

Skal du undervise, formidle fagligt stof eller facilitere mindre grupper eller seminarer, så er her et kursustilbud til dig.

Målgruppe
Uddannelsessøgende læger i Region Nordjylland, der har gennemført det obligatoriske kommunikationskursus for kliniske basislæger.

Formål og indhold
Formål med kurset er at udvikle dine personlige underviserkompetencer samt træning i professionel formidling.

Indhold på kurset
-       Træning i at levere spændende, relevant og deltagerafstemt undervisning og formidling
-       Individuel feedback og træning i underviserstil og personlige kompetencer
-       Teoretiske oplæg om præsentationsteknik og underviserrollen

Inden kursusstart forbereder hver deltager et mindre undervisningsoplæg på 5-10 min. til fremlæggelse på dagen.

Undervisningsform
Deltageroplæg, diskussion, feedback og korte oplæg fra underviserne.

Undervisere
Udviklingskonsulent Tanja Graven-Nielsen, HR - Ledelse, Uddannelse og Kompetenceudvikling, Region Nordjylland

Udviklingskonsulent Line Sønderstrup, HR - Ledelse, Uddannelse og Kompetenceudvikling, Region Nordjylland

 

Pris
Tilhører du målgruppen, kan du deltage gratis i kurset. Hvorvidt du kan forvente at få tjenestefri med løn, vil være op til din afdeling at afgøre.

Øvrige info
Fuld forplejning hele dagen. Der er begrænset antal pladser og optagelse sker efter først til mølleprincippet. Tilmelding er bindende. Hvis du bliver forhindret i at deltage, så meld fra i god tid – en anden deltager kan få glæde af din plads.

Kontakt:

Spørgsmål vedr. tilmelding:
Dorte Antonsen
29629386
doran@rn.dk
Spørgsmål vedr. indhold:
Tanja Graven Nielsen
taje@rn.dk
 
 HoldnrDatoTidSted
Tilmeldingsfrist
Afmeldingsfrist
Tildelt plads (Venteliste)  
101018
10-10-2018
09:00 til 15:30Sundheds- og Kvartershuset
24-08-2018 23:59
 
7 ud af 14  (0)
*
Ved tilmelding kommer man først på venteliste.
Pladser tildeles efterfølgende af kursusadministrationen uafhængig af ventelistenumre.
agent
Lad Agenten  give dig besked når nye hold er tilgængelige.

Region Nordjylland | Niels Bohrs Vej 30 | 9220 Aalborg Ø


Persondatapolitik
© Plan2learn 3.8.21