Akademikerrollen - træning i professionel formidling...

Pris:

0,- DKK
Forfinansieret af puljemidler. Tilhører du målgruppen, kan du deltage gratis i kurset. Hvorvidt du kan forvente at få tjenestefri med løn, vil være op til din afdeling at afgøre.

Beskrivelse:

Kurset tilhører en kursusrække målrettet uddannelsessøgende læger i Region Nordjylland.

Kurserne har til formål at motivere og inspirere til fortsat læring og udvikling inden for sundhedssektoren i Region Nordjylland. 

Der er planlagt et antal kurser, der alle på forskellig vis, knytter an til Region Nordjyllands Koncernstrategi, herunder kompetenceudviklingsstrategi for ledere og medarbejdere.  Der bliver således via de forskellige kurser, lagt vægt på elementer fra ”de 7 lægeroller” der har til formål at skabe merværdi, sammenhængskraft og relationer til den daglige praksis.

Kurset er gratis for deltagerne – men ikke gratis at afholde. Derfor er der et stort økonomisk spild, hvis du melder afbud kort før kursusstart eller slet ikke møder op. Vi vil derfor gerne appellere til, at du kun tilmelder dig, hvis du VED du kan komme eller melder fra i så god tid, at pladsen kan nå at gå til en anden. (Selvfølgelig kan der opstå pludselig sygdom, det kan man ikke holde for).

Læs specifikt om kurset i udvidet beskrivelse til højre.

Kontakt:

Spørgsmål vedr. tilmelding:
Dorte Antonsen
29629386
doran@rn.dk
Spørgsmål vedr. indhold:
Tanja Graven Nielsen
taje@rn.dk
 
 HoldnrDatoTidSted
Tilmeldingsfrist
Afmeldingsfrist
Tildelt plads (Venteliste)  
101018
10-10-2018
09:00 til 15:30Sundheds- og Kvartershuset
24-08-2018 23:59
 
0 ud af 14  (0)
agent
Lad Agenten  give dig besked når nye hold er tilgængelige.

Region Nordjylland | Niels Bohrs Vej 30 | 9220 Aalborg Ø


© Plan2learn 3.8.12.11